Privacy Policy & Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze website of enige andere pagina binnen het domein ecu12utrecht2017.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen (contactformulier) of op enige andere wijze interactie met u tot stand te brengen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een google analytics oplossing het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

De organisatie van ecu12utrecht2017.nl aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de organisatie van ecu12utrecht2017.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de organisatie van ecu12utrecht2017.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de organisatie van ecu12utrecht2017.nl.

 ———————

General
The following applies to this website or any other (sub)page of ecu12utrecht2017.nl By using this website you indicate to agree to this disclaimer.

Privacy statement
You are allowed and able to visit this website without informing its owner who you are or providing any other information about yourself. In cases where we require information in order to contact you or in any other way interact with you, we strive to inform you clearly about the information we need before it is collected.

This website is using analytics mechanisms to track how often it is visited, where visitors originate from and through which intern providers these visitors access the internet. The results from these analysis are aggregated and cannot be traced to individual persons.

Gathered (personal) data is not sold or made available to any other parties, except for special circumstances such as a requirement by law to release such information. Users can at any time request the owner of this website to remove any personal information that may be registered.

Exclusion of liability
All information on this website is intended to inform companies, individuals and other organizations about the activities, intentions, services and profile of ecu12utrecht2017.nl. No rights can be derived from the contents found on this website.  The organisation of ecu12utrecht2017.nl holds the right to change information or correct errors. We strive to let the information on this website be as accurate as possible.
The organisation of ecu12utrecht2017.nl does not accept any liability for damage in whatever form caused by incorrectness or incompleteness of the information on this website and/or its contents.

Availability
The information on this website can be altered without prior warning or notification. The organisation of ecu12utrecht2017.nl strives for maximum availability of this website, but does not accept any responsibility for consequences of the unavailability of the information.

Intellectual property rights
All rights remain with organisation of ecu12utrecht2017.nl for the information on this website, or with third parties that have granted the organisation of ecu12utrecht2017.nl permission to publish information and/or images on this website. Replication of information from this website in any form is allowed only after previous approval from the organisation of ecu12utrecht2017.nl